ÜLDISED OSTU-MÜÜGITINGIMUSED

Seri-Deco Oy üldised ostu- ja müügitingimused alates 12.7.2016.

1. ÜLDISELT

1.1. Tingimuste kehtivus

Seri-Deco Oy üldised ostu-müügitingimused kehtivad Eestis tehtud ostude puhul. Nendes tingimustes Seri-Deco Oy on müüja ja klient on ostja. Need tingimused kehtivad kõikides tehingutes, kui kirjalikult pole muud kokkulepet, väljaarvatud vahendustehingutes. Agenditehingutes kehtivad tootja ostu- ja müügitingimused. Otutingimused on jõus tähtajatult.

1.2 Hinnad

Kõik hinnad on esitatud ilma käibemaksuta (FCA Tuusula). Meil on õigus ette teatamata muuta hindu.

2. LEPINGU SÕLMIMINE

2.1. Konto avamine

Arvega maksev klient vajab oma kliendilepingut Seri-Deco Oy’ga. Arve avamisega määratakse maksmise tingimus ning krediidi määr. Netipanga kaudu makstes pole spetsiaalset kliendilepingut vaja.

2.2. Hinnapakkumised ja müügitingimused

Müüja hinnapakkumised on jõus pakkumises määratud ajani. Kui jõusoleku aega pole märgitud, kehtib pakkumus 3 kuud. Hinnapakkumise saajal ei ole õigust kasutada saadud infot myyja vastu ega anda infot kolmandale osapoolele.

2.3. Tellimus

Masinate ostmisel leping sünnib, kui ostja nõustub ostu-müügitingimustega või tellimuse kinnitusega ilma muutusteta. Muude kaupade puhul leping sünnib, kui müüja on kinnitanud tellimuse.

3. MÜÜJA KOHUSTUSED

3.1. Tarneaeg

Kui pole teisiti kokku lepitud, siis tarneaeg algab lepingu sõlmimise hetkest.

3.2.  Tarneklauslid

Kauba tegemisel kasutatakse INCOTERMS- tarnetingimusi. Kui muud pole kokku lepitud, on tarnetingimus FCA Tuusula (Seri-Deco ladu, Tuusula). Rahvusvahelistes tehastest tarnetes on kasutusel jõus olevad INCOTERMS- tarneklauslid. Kui pole muud kokulepet, siis, tarnetingimus on EXW (Ex Works) valmistaja tehase ladu. Riskid kannab ostja vastavalt jõus olevale tarnetingimusele.

3.3. Masinate garantii

Müüdud masinatele kehtib valmistaja poolt antud garantii, kui ei ole muud kokkulepet. Masina garantii hõlmab remonti Seri-Deco Oy ruumides Tuusulas. Klient toimetab masina müüjale oma kuludega ja müüja tagastab remonditud masina oma  kuludega. Juhul, kui garantiiremont tehakse kliendi ruumides, maksab klient hinnakirja põhised töö- ja reisikulud. Masina garantii ei ole kehtiv, kui masina eest ei ole hoolitsetud vastavalt nõuetele, kui on tõestatav, et masina häire on kasutaja poolt põhjustatud valede tööõtetega või kui masinale on tehtud muudatusi või ei ole kasutatud originaal-varaosi (näiteks värvid). Masina remont ei pikenda garantii aega. Garantii katab vaid masina enda kahjud. Garantiiremondi avalduse peab saatma 14 tööpäeva jooksul peale seda, kui garantii-viga on avastatud.

3.4. Toote omadused

Müüja vastutab toote kvaliteedi ja muude omaduset eest vastavalt lepingus märgitud punktidele. Müüja on kohustatud korvama vaid praak-toote ostuhinna. Müüjal ei ole kohustust korvata muid otseseid ega kaudseid kahjusid ega kulusid, nagu näiteks paigaldamismiskulud või muid kolmandale osapoolele tekitatud kahjusid. Kõik kirjalikult ja suuliselt antud nõuanded põhinevad meie halduses olevale õigeks peetavale infole. Kuna me ei suuda täielikult kontrollida meie esindatud toodete kasutamist ning kuna töövõtteid ja -tingimusi on väga erinevaid, siis soovitame tarbijal enne suuremat tootmist testida tooteid vastavalt tooteinfole. Ostja vastutab müüjale antud info õigsusest seoses toote kasutamisega. Kui saadetud toode on praak või saadetis puudulik, siis ostja on kohustatud sellest informeerima müüjat hiljemalt 14 tööpäeva jooksul peale probleemi ilmnemist. Müüja / toote valmistaja vastutavad toote vigadest garantii ajal, eeldades, et ostja on kasutatnud toodet vastavalt kasutamisjuhendile.

3.5. Hilinemine

Müüja on kohustatud teatama hilinemisest ning selle põhjusest ostjale koheselt, kui müüja saab info hilinemisest. Sellisel juhul müüja ei ole kohustatud korvama võimalikku kahju, kui see on tingitud sellest, et toote valmistaja või vahendaja, kellelt müüja toote ostab, ei ole pidanud kinni lepingu tingimustest. Juhul, kui kaupa ei tarnita või see tarnitakse liiga hilja, ning see ei sõltu ostjast, on ostjal õigus nõuda kahjutasu. Ostjal siiski ei ole õigust nõuda kauba tarnimist, kui tingimused on radikaalselt muutunud, arvestades esialgseid kokkuleppeid. Kui teisiti pole kokku lepitud, siis kahjutasu on hilinenud saadetise väärtusest kõige rohkem 0,5% täisnädal alates tarnepäeva järgsest päevast. Kahjutasu koguväärtus on siiski kõige rohkem 7,5% hilinenud kauba väärtusest. Ostja on kohustatud nõudma kahjutasu 6 kuu jooksul peale kohaletoimetamise päeva. Müüja ei ole kohustatud korvama ostjale hilinemisest  või ekslikust tarnimisest põhjustatud otsest kahju, nagu tootmiskahjum, saamata jäänut kasum või muud majanduslikku kahju.

4. OSTJA KOHUSTUSED

4.1. Arve tasumine

Kui ei ole muud kokkulepet, siis see on 14 päeva neto. Maksuaega arvestatakse arve kuupäevast.

4.2. Viivised ja sissenõudmiskulud.

Maksu hilinemisel nõutakse 13% suurune viivis. Müüjal on lisaks veel õigus nõuda mõistlikud sissenõudmiskulud.

4.3. Müüja õigus jätta tellitud kaup üle andmata

Müüjal on õigus kaupa mitte üle anda, kui ostja ei ole tasunud eelnevaid arveid või kui ostja krediidi määr on ületatud või ületumas. Müüjal on õigua kaupa mitte tarnida seni, kuni eelpool mainitud probleemid on kõrvaldatud. Sel viisil põhjustatud hilinemise eest ei ole ostjal õigus nõuda kahjuhüvitust.

4.4. Ostja hilinemine

Ostja on kohustatud kauba vastu võtma kokkolepitud ajal. Kui müüja peab lükkama ostjast sõltuvalt kauba tarnimist edasi, on ostja kohustatud maksma kauba eest esialgse graafiku alusel. Sel ajal müüja hoolitseb kauba ladustamise eest ning vajadusel on õigus nõuda selle eest tasu. Kui osapooled on kokku leppinud, et ostja tuleb ise kaubale järgi, siis ostja on kohustatud tulema ise kaubale järgi. Müüjal on õigus taganeda müügilepingust, kui ostja ei ole tulnud kaubale järgi 14 päeva jooksul peale seda, kui müüja on informeerinud ostjat.

4.5. Kauba kontrollimine vastuvõtmisel

Ostja või tema esindaja on kohustatud kauba ülevõtmisel kontrollima, et saadetis ja saateleht sobivad omavahel ning et kaup on välispidiselt terve. Vastuvõtmise kontroll ja pretensioonid tuleb teha 14 päeva jooksul peale kauba kätte saamist. Transpordil tekkinud kahjust ning kauba puudumisest peab ostja teatama koheselt transpordifirmale. Probleemi peab märkima saatelehele ning pretensioni esitama müüjale ning transpordifirmale.

4.6. Kauba tagastamine

Ostjal on õigus ostetud kaup tagastada 14 päeva jooksul alates kauba vastuvõtmisest. Kui toode on spetsiaalselt kliendile tellitud ning seda on lõigatud või muul viisil töödeldud, siis tagastusõigus puudub. Kauba tagastamise peab alati kokku leppima müüja esindajaga ning kaup tuleb tagastada koheselt peale kokkulepet. Müüja ei maksa kompensatsiooni, kui kaup on tagastatud ilma kokkuleppeta. Kauba tagastamise eelduseks on, et kaup tagastatakse pakendis, kahjustamata ning koos kirjaliku kaebusega.

4.7. Ostja ettevalmistus enne masina paigaldamist

Ostja on kohustatud kaasa aitama ja korda seadma masina paigalduseks vajalikud tingimused vastavalt müüja juhistele. Kui paigaldus hilineb või on raskendatud, kuna ostja ei ole täitnud antud ettekirjutusi, siis müüjal on õigus nõuda kahjutasu.

5. LEPINGU TÜHISTAMINE

5.1.  Ostja õigus lepingu tühistamiseks

Ostjal on õigus ostulepingust taganeda, kui müüja tarnitud kaup erineb kokkulepitust ning müüja ei ole probleemi kõrvaldanud kokkulepitud ajal või kui müüjast sõltuvalt kaup hilineb ja põhjustab ostjale märgatavat kahju. Kui kaubana on toode, mis on spetsiaalselt ostjale tellitud, siis ostja saab hilinemise tõttu ostulepingu tühistada, kuna ei saa toodet eesmärgipäraselt kasutada ning müüja on kohustatud seda arvestama.

5.2.  Müüja õigus lepingu tühistamiseks

Kui kauba maksmine või osa sellest hilineb märgatavalt tähtajast, on müüjal õigus tühistada müügileping kogu ulatuses või see osa kaubast, mida ostja pole veel vastu võtnud. Müüjal on õigus kauba müümisest keelduda, kui selgub, et ostja maksmine hilineb märgatavalt. Müüja saab lepingu tühistada, kui ostja ei tee kokkulepitud koostööd. Müüjal on õigus tühistada kõik lepingud ostjaga, kui ostja on maksuvõimetu või pankroti ohu all.

5.3. Ületamatu takistus

Müüja ei ole kohustatud müügilepingut täitma, kui takistuseks on: loodusjõud, tulekahju, masina rike, streik, tööseisak, sõda, mobilisatsioon, ekspordi- või impordikeeld, transpordivahendi rike, valmistamise lõpetamine, liiklustakistus või muu sarnane takistus, mida müüja ei saa takistada ega mõjutada selleks, et kaupa tarnida. Müüja ei ole kohustatud lepingut täitma, kui sellega kaasnevad suuremad ohverdused võrreldes ostja kasuga. Eelmainitud puhkudel müüja ei ole kohustatud maksma ostjale kahjutasu otsese ega kaudse kahju eest ning müüjal on õigus leping tühistada.

6. OMANDIÕIGUSE SIIRDUMINE

Kauba omandiõigus siirdub ostjle, kui kogu kauba hind on makstud, juhul kui ei ole muud kokkulepet.

7. KOHALDATAV SEADUS NING ERIMEELSUSTE LAHENDAMINE

Müüja ja ostja vahelistele lepingutele kohaldatakse Soome seadus. Kui muud kokkulepet pole, siis müüja ja ostja erimeelsused lahendatakse müüja kodukoha kohtus.

 

 

Aitame sul teha õiged valikud.

Otsid tootmismasinaid ja tarvikuid plakatite, kleebisreklaamide või viitade tootmiseks? Tegutsed ärikingituste, sisustustoodete, autode teipimise või akende kiletamise valdkonnas?

Võta ühendust