Registri info

Euroopa parlamendi ja nõukogu paragrahvi 2016/679 nõuetele vastav registri info. Koostatud: 7.12.2017. Viimati muudetud: 7.12.2017.

 

REGISTRI HALDUR

Seri-Deco Oy (y-tun: 1035764-4)
Jusslansuora 15
04360 Tuusula, Soome
Tel: +358 10 841 8080
e-mail: myynti@seri-deco.fi

 

REGISTRI VASTUTAV ISIK

Anne Nordman
Tel: +358 10 841 8080
e-mail: anne.nordman@seri-deco.fi

 

REGISTRI NIMI

Seri-Deco Oy (SD) kliendi- ja turundusregister 

 

REGISTRI KASUTAMISE EESMÄRK

Isiklike andmete kasutamise esmane alus on SD kliendi ning SD vaheline kliendisuhe, kliendi nõusolek või mõni muu konkreetne põhjus. Registri peamine kasutamise eesmärk on klientide antud tellimuste käsitlemine ja arhiveerimine. Andmeid võib kasutada Seri-Deco tegevuse parandamiseks ning statistika eesmärgil. Registri andmeid võib kasutada otseturunduse või e-posti reklaami ning kliendi tagasiside saamise eesmärkidel. Registri andmeid võib kasutada ka Seri-Deco Oy ja koostööpartnerite ning tarnijate vahelises suhtlemises, juhul, kui see on vajalik teenuse osutamiseks. Isikuandmete töötlemisel on luba kasutada teenuseid ka väljastpoolt. Isikuandmeid käsitletakse sätestatud reeglite piirides.REGISTREERITU ÕIGUSED

Registreeritul on õigus kontrollida oma isikuandmed ning eemaldada valed andmed. Registreeritul on samuti õigus tühistada oma nõusolek isikuandmete salvestamiseks ning kasutamiseks. Registreeritul on õigus ükskõik millal keelata oma isikuandmete kasutamine sätestatud paragrahvi 6 lõige 1 punkt e või f alusel. Registreeritu võib oma õiguseid kasutada, teatades oma soovist Seri-Deco klienditeenindusse, e-maili teel myynti@seri-deco.fi või nimetatud registri haldajale. Registreeritul on õigus kaevata ametnikele, kui tema soove ei arvestata.

  

REGISTRIS SISALDUV INFO

Kliendibaas sisaldab järgnevat infot registreeritust:

  • Inimese ees- ja perekonnanimi
  • E-maili aadress
  • Suunakood, aadress
  • Telefoni number
  • Tellimuste ning muu kliendiga seotud protsesside info

 

Register võib sisaldada ka koode e-teenuste kasutamiseks, kui klient on registreerinud end kasutajaks. Kliendi andmeid säilitatakse registris nii kaua, kuni see on vajalik koostöös kliediga. Peale kliendisuhte lõppemist andmeid säilitatakse 2 aastat või niikaua, kuni ametlikud nõuded nõuavad, kui aeg on eelmainitust pikem.


REEGLITEKOHASED INFO ALLIKAD

Registrisse saadakse info eelkõige registreerunult endalt ning turundusega seotud tegevuse kaudu.

 

ANDMETE JAGAMINE

Seri-Deco Oy võib jagada isikuandmeid tütarfirmadele Euroopa majanduspiirkonnas ning ETA piirkonnas siin nimetatud piiratud eesmärkidel. Andmeid jagatakse vaid info töötlemise eesmärgil vastavalt jõusolevatele seadustele. Pane tähele, et osad teenuse pakkujad võivad paikneda EU piirkonnast väljaspoool, kuid siiski tagavad iskikuandmete piisava kaitse. Nõuame alati teenuse pakkujatelt isikuandmete käsitlemist puudutavate seaduste järgimist ning loovutame andmeid rangelt eeskirjade järgi. Meil on õigus jagada isikuandmeid juhul, kui müüme kogu äritegevuse või osa sellest või kui jõusolevad seadused seda nõuavad. Sellise müügi käigus nõuame, et vastuvõtja kasutab registri andmeid vastavalt andmekaitseseadusele.

 

REGISTRI KAITSMINE

Kaitseme inforegistrit jõusolevate seaduste kohaselt tehniliste ning füüsiliste vahenditega, et takistada andmete lekkimist, kadumist, väärkasutamist. Registri kasutamisõigus on vaid nimetatud inimestel. Register asub interneti keskkonnas kaitstuna salasõnaga.

Aitame sul teha õiged valikud.

Otsid tootmismasinaid ja tarvikuid plakatite, kleebisreklaamide või viitade tootmiseks? Tegutsed ärikingituste, sisustustoodete, autode teipimise või akende kiletamise valdkonnas?

Võta ühendust